چگونه تظاهرات را سازماندهی کنیم

تغیر پالیسی فعلی پروسه مهاجرت در قبال افغانها در اروپا کار آسانی نیست، به احتمال زیاد ناممکن نیز باشد. شاید به یک زمان ضرورت داشته باشد، و تا زمانیکه وارد عمل نه شویم، تغیری نیز ایجاد نمیشود. برای آوردن تغیر بسیار ضروری است تا به خیابان ها بریزیم و متحدانه عمل کنیم تا صدای ما بلند و روشن باشد.

راه اندازی تظاهرات به دلایل آتی بسیار مهم و ضروری پنداشته میشود:

 • تظاهرات مردم را باهم نزدیک میسازد. شما فرصت تبادل نظر، گرفتن انگیزه و مهمتر از همه فرصت دخیل شدن را بدست میآورید.
 • تظاهرات معمولا توجه رسانه ها را جلب می کند و موضوع آن در رسانه های اجتماعی بیتشر مطرح و بالای آن بحث میشود.
 • برای شنیدن صدای مردم، این آسانترین راه است تا در مورد پرونده و مشکلی که برای آن ایستادگی کرده اند، راه حل پیدا شود.
 • این یک فرصت خوبی برای گروه بندی و دریافت روش های جدید برای ایجاد همچو رویدادها است تا اهداف مارا برای مردم آشکار بسازیم.

براه اندازی تظاهرات کار دشوار بنظر میآید و شاید هم فکر کنید وقت زیاد تانرا خواهد گرفت، اما روش هایی وجود دارد که میتوان در زمان کم تظارات مؤثری را راه اندازی کنیم:

 • مشترکا کار کنید: کار مشترک با دیگران بسیار مؤثرتر از کار به تنهایی است. زمان کم نیاز است و شاید نظریات جدیدی بشنوید که در ذهن شما خطور نه کرده باشد.
 •  نوعیت تظاهرات: زمانیکه تصمیم براه اندازی تظاهرات را گرفتید، انتخاب نخست باید این باشد که تظاهرات تان باید چگونه باشد. اغلباً راهپیمایی در شهری که زندگی میکنید بهترین نوع تظاهرات باشد، چون توسط راهپیمایی در شهر شما بیشتر دیده میشوید نسبت به جمع شدن در یک میدان. همچنان طریقه راهپیمایی تانرا نیز واضح بسازید، میخواهید آرام و بدون صدا راهپیمایی کنید و یا با صدای بلند شعار میدهید. در زما تظاهرات، بعضی اشخاص میخواهند تا به مردم سخنرانی کنند، این کار میتواند قبل از آغاز راهپیمایی و یا در ختم راهپیمایی صورت گیرد.
 • محفوظیت: برای محافظت تمام اشتراک کنندگان، لازم است گروهی از رضاکاران را تشکیل دهید تا تظاهرات را از نقطه آغاز تظاهرات تا ختم آن رهنمایی کند و در صورت تظاهرات مخالف، همه را آرام نگه دارد.
 • در جریان گذاشتن مسئولین: نظر به اینکه در کدام شهر زندگی میکنید، در اکثر موارد، توافق و در جریان گذاشتن مسئولین امنیتی و شهرداری ضروری می باشد و اکثراً به شما اجازه راهپیمایی را خواهند داد و در جریان تظاهرات تان، برای تامین اشتراک کنندگان، پولیس نیز حضور پیدا می کنند.
 • مسیر راهپیمایی: مسیر راهپیمایی بسیار مهم است، مسیری را انتخاب کنید که جمعیت مردم زیادتر باشد تا توجه بیشتر را نیز جلب کنید.
 • شبکه های محلی را دعوت کنید: برای اینکه تعداد اشتراک کننده ها بیشتر شود، توصیه میشود تا شبکه ها و گروه های محلی که با آنها وجه مشترک دارید را نیز دعوت کنید.
 • رسانه ها: برای جلب بیشتر توجه، بهتر است رسانه های محلی و ملی کشور را نیز آگاهی دهید.

نقش شما به حیث سازمان دهندهُ در جریان تظاهرات: 

 • از سخنرانانی میخواهید صحبت کنند دعوت کنید: کسانیکه سخنرانی میکنند، مهم است. رضاکاران محلی، مهاجرین افغان و یا دوستان ایشان و یا هم اعضای احزاب محلی را به سخنرانی دعوت کنید. سخنرانی ایشان باید صرف در مورد موضوع تظاهرات باشد، نه سخنرانی تبلیغاتی.
 • یک طرح واضع ایجاد کنید: یک جدول  زمانی واضحی را بسازید، چی ساعت و زمانی راهپیمایی آغاز میشود، چی زمانی طول میکشد و در نهایت به هر سخنران چقدر وقت سخنرانی داده میشود.
 • کوشش کنید بلند گو را در اختیار داشته باشید: امکان دارد تعداد مردم و سروصدا در بیرون زیاد باشد، پس بهتر است بلندگو در اختیار داشته باشید تا صدای شما به خوبی شنیده شود.
 • بینر ها را تهیه کنید: بینرها و فلایر ها میتواند به آسانی میتوانند مردم بیشتر را از برگزاری تظاهرات شما آگاه سازند و همچنان در رساندن پیام واضح نقش مهمی را ایفا میکنند.
 • رسانه های اجتماعی: با استفاده از رسانه های اجتماعی کوشش کنید تا بیشتر مردم را از برگزاری تظاهرات تان اگاه سازید.

به یاد داشته باشید که تظاهرات ما صلح آمیز و بدون خشوند است. حتی در صورت تظاهرات مخالف ما باید آرام و خونسرد باشیم