Stopp deportasjonene til Afghanistan – Fauske

Bli med på temakveld på Fauske 22. mars kl 18.30 – 21.00
Sted: kommunestyresalen (1. etg. i administrasjonsbygget)
https://goo.gl/maps/mrooWYoEgem

Program:
– Ebba Engan: Velkommen.
– Qais Bahramkhel: Med livet på vent.
– Yazdan MirZayie: Egen tekst.
– Monica Birkemo: Konsekvenser ved midlertidige opphold, avslag og deportasjon.
– Muhammad Musa (video): “Fyr”.
– Knut Sæther: Er Norges ratifiserte avtaler om menneskerettigheter verdiløs ved skiftende regjeringer? Diskusjon.
– Svein Sigvang: appell
– Per-Gunnar Skotåm og Anne Godding: Interpellasjon.
– Safar Ali: Utstilling
– Salg av kaffe/te/ kaker. Inntekter vil gå til deporterte og/eller ungdom som har flyktet fra Norge og lever uten økonomisk støtte i andre land.

Vi er noen personer med ulik bakgrunn som har tatt initiativ til å forsøke å samle folk fra Salten til en temakveld for å markere motstand mot regjeringens motstand mot deporteringen som foregår av Afghanere. Vår felles bekymring er hvordan landets regjering behandler Afghanere i landet vårt. Nå er nok nok, og vi vil sammen forsøke å gjøre noe.
For å være mer effektive forsøker vi å by inn til møte over kommunegrensene.

Bakgrunn:
Norge fører den strengeste returpolitikken i Europa overfor Afghanere. I 2016 ble totalt 580 afghanere tvangsreturnert fra Europa ti Afghanistan. Av disse var 410 tvangsreturnert fra Norge. Norge er også ett av få europeiske land som tvangsreturnerer barnefamilier til Afghanistan.
I 2015 fikk 82% av afghanere opphold i Norge. I 2017 var det rekordlave 25% som fikk opphold, til tross for at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt betydelig forverret. 99% av afghanske menn over 18 år får avslag. (Kilde: Noas)

Norge er også det landet som opererer med flest midlertidige oppholdstillatelser. De fleste som var 16 når de fikk vedtaket sitt, fikk bare midlertidig opphold frem til fylte 18 år. Når de fyller 18 skal de sendes til Afghanistan. Et land mange av dem ikke har bodd i siden de var små, eller kanskje aldri har vært i før.
Dette fører til at mange av dem flykter fra Norge før de fyller 18 år. Veldig mange av dem bor nå under kummerlige forhold på gata i Paris og andre steder i Europa.

Norges regjering mener at Afghanistan er et trygt nok land å sende folk til, også små barn. Det til tross for at det blir betraktet av FN som verdens nest farligste land, etter Syria.
70% av Afghanistan kontrolleres av Taliban. I tillegg har IS blitt mer og mer fremtredende i Afghanistan.
http://www.bbc.com/news/world-asia-42863116
I Kabul, som Norge mener er en trygg by, er det nesten daglig veibomber og selvmordsbombere.
I 2017 ble det registrert det hittil høyeste tallet på sivile som er drept eller såret av selvmordsbomber og komplekse angrep i løpet av et enkeltår i Afghanistan, skriver FN. Så langt i 2018 har minst 147 mennesker mistet livet i angrep bare i Kabul.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/2018/02/15/195372394/rekordhoyt-antall-sivile-drept-eller-saret-i-angrep-i-afghanistan

Til tross for at FN, Amenesty og andre Afghanistan-eksperter mener at Afghanistan ikke er et trygt land å sende mennesker til, står Norge fast på sitt.
Det er brudd på folkeretten!
Det er lagt fram forslag (SV) i Stortinget om å gjøre ny, nøytral sikkerhetsvurdering av situasjonen i Afghanistan og midlertidig stanse returer dit. Det ble ikke flertall for forslaget.

Vi må hjelpe opposisjonen til å legge press på regjeringen om å stanse alle returer til Afghanistan.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til møtet.

Hilsen initiativtakerne

Date/Time
Date(s) - 22/03/2018
6:30 pm - 9:00 pm

Location
Fauske, Norway

Organizer
info_xh6a162k
hello@dontsendafghansback.eu

Loading Map....

Leave a Comment

Your email address will not be published.